بر اساس تحقیقی که در مرکز روانشناسی مثبت دانشگاه پنسیلوانیا انجام شده است مشخص شد که نقش انضباط شخصی در موفقیت تحصیلی بیشتر از ضریب هوشی می‌باشد. در این بررسی مشخص شد که ضریب هوشی ممکن است در شروع کار موقعیت خوبی را فراهم می‌کند ولی در پایان سخت‌کوشی است که باعث موفقیت افراد می‌شود. (بیشتر…)

بیشتر