سگ‌های دشتی از روابط اجتماعی بسیار خوبی برخوردارند و مرتباً به یک‌دیگر سر می‌زنند و در هنگام احوالپرسی با هم روبوسی می‌کنند. در تصویر زیر روبوسی دو سگ دشتی را مشاهده می‌کنید.

سگ دشتی

(بیشتر…)

بیشتر