مرغ مگس‌گیر سلطنتی پرنده‌ای با تاج بزرگ و رنگارنگ که بسیار کمیاب است.

مرغ مگس‌گیر سلطنتی (بیشتر…)

بیشتر