ماهی راس رنگین کمان کریسمس (عکاس: ارل هارپر. Earl Harper). این ماهی از سواحل جزیره کریسمس گرفته شده است.

ماهی راس رنگین کمان (بیشتر…)

بیشتر