حدود ۵۲% از جمعیت جهان کمتر از ۳۰ سال سن دارند.

(بیشتر…)

بیشتر