جهان نه تنها عجیب تر از چیزی است که ما فکر می‌کنیم بلکه از آن چیزی که ما بتوانیم تصور کنیم هم عجیب‌تر است.

ورنر هایزنبرگ (بیشتر…)

بیشتر