اینشتین می‌گفت اگر مکانیک کوانتوم درست باشد جهان جای دیوانه‌واری خواهد بود. حق با اینشتین بود؛ جهان جای دیوانه‌واری است.

دنیل ام. گرینبرگر (بیشتر…)

بیشتر