گوریلی که از رخت آویز لباس ساخته شده است

دیوید ماخ مجسمه‌ساز اسکاتلندی مجسمه‌هایی با رخت‌آویز لباس ساخته است که این گوریل یکی از آن‌ها می‌باشد. (بیشتر…)

بیشتر