به جرأت می‌توانم بگویم که هیچ‌کس مکانیک کوانتوم را نمی‌فهمد.

ریچارد فاینمن (بیشتر…)

بیشتر