زنبور پاتر یا زنبور سفال‌گر گونه‌ای از گروه زنبور بی‌عسل است. زنبور پاتر آشیانه‌ی خود را با گل می‌سازد و نام آن هم از همین گرفته شده است. پاتر به معنای سفال‌گر می‌باشد. زنبورهای کوزه‌گر دارای بیش از ۲۰۰ سرده‌ی مختلف می‌باشند.

زنبور پاتر یا زنبور سفال‌گر

(بیشتر…)

بیشتر