برچسب: سال

پلوتون یک سیاره کوتوله است

پلوتون در سال ۱۹۳۰ کشف شد و یکی از سیارات منظومه شمسی محسوب می‌شد تا اینکه در سال ۲۰۰۳ از لیست سیارات منظومه شمسی حذف شد و جزو سیارات کوتوله قرار گرفت. ۲۴۸ سال طول می‌کشد تا پلوتون یکبار به دور خوشید بگردد و از زمان کشف شدنش به عنوان یک سیاره تا زمان اخراجش از لیست سیارات منظومه شمسی فرصت یک بار چرخیدن به دور خورشید را هم پیدا نکرد. (بیشتر…)

بیشتر

در سیاره زهره یک روز از یک سال طولانی‌تر است

سیاره‌ی زهره یا ناهید هر ۲۴۳ روز زمینی یک بار به دور محور خود می‌چرخد و هر ۲۲۵ روز زمینی یک بار به دور خورشید می‌چرخد. این بدین معنی است که در این سیاره یک روز طولانی‌تر از یک سال است. (بیشتر…)

بیشتر