برچسب: سخنان بزرگان

بسیاری از شکست‌های زندگی برای کسانی اتفاق می افتد که در هنگام تسلیم شدن نمی دانستند چقدر به موفقیت نزدیک هستند توماس ادیسون

بسیاری از شکست‌های زندگی برای کسانی اتفاق می‌افتد که در هنگام تسلیم شدن نمی‌دانستند چقدر به موفقیت نزدیک هستند.

توماس ادیسون (بیشتر…)

بیشتر