دیگران شما را ۲۰% جذاب‌تر از آن چیزی که فکر می‌کنید می‌بینند چون وقتی شما در آینه نگاه می‌کنید تنها بازتاب تصویر خود را می‌بینید و چیزی از شخصیت شما در آینه دیده نمی‌شود. (بیشتر…)

بیشتر