تهران یکی از آلوده‌ترین شهرهای جهان می‌باشد و حدود ۸۰% این آلودگی ناشی از خودروها و ۲۰% باقیمانده به دلیل کارخانه‌ها و صنایع ایجاد شده است. (بیشتر…)

بیشتر