اگر بتوانید به اندازه‌ی ۱۰۰ کیلومتر از سطح زمین دور شوید بر اساس استانداردهای بین‌المللی یک فضانورد محسوب می‌شوید. (بیشتر…)

بیشتر