لئوناردو داوینچی می‌توانست با هر دو دستش نقاشی بکشد. (بیشتر…)

بیشتر