مجسمه جالب بیداری که در نشنال هاربر آمریکا قرار دارد تصویر مردی است که در حال بیدار شدن و رها شدن از زمین است. این ثر زیبا اثر جی سوارد جانسون می‌باشد.

مجسمه جالب بیداری (بیشتر…)

بیشتر