در زبان ژاپنی حداقل ۲۰ روش مختلف برای معذرت‌خواهی وجود دارد. (بیشتر…)

بیشتر