عرض استرالیا حدود ۴۰۰۰ کیلومتر است و قطر پلوتون حدود ۲۳۷۰ کیلومتر است. با این احتساب پلوتون به راحتی در داخل قاره‌ی استرالیا جا می‌شود.

سیاره پلوتون در داخل استرالیا جا می‌شود

(بیشتر…)

بیشتر