برخی اوقات سوالات بچه‌ها به یک مشغولیت ذهنی جدی برای والدین تبدیل می‌شود. در تحقیقی که بر روی میزان کنجکاوی بچه‌ها در سنین مختلف انجام شده است مشخص شد تعداد سوالاتی که بچه‌ها در روز می‌پرسند به جنسیت و سن آن‌ها بستگی دارد. دخترها کنجکاوتر از پسرها بوده و یک دختر چهار ساله به طور متوسط ۳۹۰ سوال در روز می‌پرسد یعنی تقریباً هر ۲ دقیقه یک سوال.

در این بین پسرهای ۹ ساله بیشترین رضایت را از میزان دانش خود داشته و فقط ۱۴۴ سوال در روز می‌پرسند یعنی تقریباً هر ۵ دقیقه یک سوال.

سخت‌ترین سوالات بچه‌ها

سخت‌ترین سوالاتی که در این بین بچه‌ها از مادران می‌پرسند عبارتند از:

  1. چرا آب خیس است؟ (۳۴ درصد)
  2. آسمان کجا تمام می‌شود؟ (۳۴ درصد)
  3. سایه‌ها از چه ساخته شده‌اند؟ (۳۳ درصد)
  4. چرا آسمان آبی است؟ (۲۰ درصد)
  5. ماهی‌ها چگونه زیر آب نفس می‌کشند؟ (۱۸ درصد)

(بیشتر…)

بیشتر