اگر روزی صد هزار تومان پس‌انداز داشته باشید و تعطیلات را هم کار کنید ۳۰ سال طول می‌کشد تا یک میلیارد تومان پول جمع کنید.

بیشتر