تیولا یا عروس دریایی نامیرا جانوری بسیار کوچک است که با چشم غیرمسلح دیده می‌شود. این جانور تنها موردی از جانداران است که مرگ طبیعی ندارد و پس از بلوغ می‌تواند به دوران قبل از بلوغش برگردد. دلیل اینکه این جانور جهان را پر نکرده است این است که بسیار زیاد شکار می‌شود یا در اثر بیماری می‌میرد ولی هرگز در اثر پیری نمی‌میرد.

عروس دریایی نامیرا تنها جانداری که مرگ طبیعی ندارد

(بیشتر…)

بیشتر