پیوند انگشت شست پا به دست

در صورت قطع شدن انگشت شست دست، می‌توان انگشت شست پا را به جای آن پیوند زد. (بیشتر…)

بیشتر