در زمان چنگیزخان مغول جنگ‌هایی برای پایه‌گذاری و تثبیت امپراطوری وی به راه افتاد که باعث کشته شدن حدود ۴۰ میلیون نفر انسان شد. این جمعیت حدود ۱۰% جمعیت آن زمان را تشکیل می‌داد. (بیشتر…)

بیشتر