تحقیقی در مرکز «حیات دریایی» در اروپا نشان داده است که بی‌مهرگان در واقع از دو عضو عقبی‌شان برای حرکت در کف دریا استفاده کرده و از شش عضو باقیمانده برای کارهای مهمی چون غذا خوردن استفاده می‌کنند. همچنین این بررسی نشان داد که برای هشت پا فرقی نمی‌کند که از دست‌های سمت چپ یا راستش استفاده کند و اصطلاحاً «یکسان دست» می‌باشد. (بیشتر…)

بیشتر