کاتاکانتوس اینکارناتوس (Catacanthus incarnatus) گونه‌ای از حشره از خانواده‌ی کاتاکانتوس است که پشت آن ظاهری شبیه به صورت انسان دارد و یک حشره بدبو می‌باشد.

حشره بدبو با ظاهر صورت انسان

(بیشتر…)

بیشتر