برچسب: کربنات کلسیم

پوسته‌ی حلزون در زیر میکروسکوپ

پوسته‌ی حلزون که به آن صدف حلزون نیز گفته می‌شود در زیر میکروسکوپ اینگونه دیده می‌شود.

پوسته‌ی حلزون در زیر میکروسکوپ

جنس این پوسته از کربنات کلسیم است. رشد آن بدین صورت است که با افاضه شدن کربنات کلسیم به صورت افزایشی رشد می‌کند. بنابراین مرکز پوست حلزون زمانی تشکیل شده است که حلزون جوان بوده است و قسمت بیرونی آن زمانی تشکیل شده است که سن حلزون بالاتر رفته است. وقتی که حلزون به بلوغ می‌رسد ممکن است یک لبه‌ی ضخیم اطراف دهانه‌ی پوسته‌اش ایجاد کند و در این مرحله رشد حلزون متوقف می‌شود. پوسته‌ی حلزون به صورت مارپیچی بوده و بیشتر این پوسته‌ها راست‌گرد هستند و چرخش آن‌ها در جهت عقربه‌های ساعت است. (بیشتر…)

بیشتر

فداکاری مرغ مادر

مرغ‌ها مادران بسیار مهربان و وظیفه‌شناسی هستند و ممکن است برای تأمین مواد پوسته‌ی تخم‌مرغ مقداری از استخوان‌های خود را حل کرده و از مواد آن برای ساخت پوست تخم‌شان استفاده کنند. ساخت مقدار زیاد کربنات کلسیم برای پوسته‌ی تخم‌مرغ کار دشواری برای مرغ است، بهمین خاطر اگر مرغ در تغذیه‌اش کلسیم کافی نداشته باشند استخوان‌های خود را حل می‌کند تا پوسته‌ی خانه‌ی جوجه‌اش را بسازد. (بیشتر…)

بیشتر