در کشتی تایتانیک واقعی، گروه موسیقی در کشتی ماندند و در هنگام غرق شدن کشتی به نواختن ادامه دادند. (بیشتر…)

بیشتر