قبلاً مجازات کشتن یا حتی قاچاق یک پاندا در چین اعدام بود که این قانون در سال ۲۰۱۱ لغو شد. (بیشتر…)

بیشتر