برچسب: دست

هشت پا در واقع دارای شش دست و دو پا می‌باشد

تحقیقی در مرکز «حیات دریایی» در اروپا نشان داده است که بی‌مهرگان در واقع از دو عضو عقبی‌شان برای حرکت در کف دریا استفاده کرده و از شش عضو باقیمانده برای کارهای مهمی چون غذا خوردن استفاده می‌کنند. همچنین این بررسی نشان داد که برای هشت پا فرقی نمی‌کند که از دست‌های سمت چپ یا راستش استفاده کند و اصطلاحاً «یکسان دست» می‌باشد. (بیشتر…)

بیشتر

چرا سرعت رشد ناخن‌های دست سریع‌تر از ناخن‌های پاست؟

سرعت رشد ناخن‌های دست حدود ۳ تا ۴ برابر ناخن‌های پا می‌باشد. نظریات علمی در مورد این مسئله وجود دارد که بر پایه‌ی صد سال مشاهدات ناخن‌های دست و پا بنا شده‌اند. در واقع بیشتر پستانداران دارای چنگ هستند که با ناخن فرق دارد. ناخن‌ها تخت‌تر هستند و برای چنگ زدن خیلی مناسب نیستند. با دراز شدن انگشت‌های دست در پریمات‌ها (نخستی‌ها) چنگ‌های آن‌ها به ناخن فرگشت یافته‌اند.

یک نظریه‌ی عمومی بیان می‌کند که رشد ناخن‌های دست بدین خاطر سریع‌تر است که به قلب نزدیک‌تر بوده و خون بیشتری دریافت می‌کنند. این نظریه توسط این واقعیت پشتیبانی می‌شود که ناخن‌ها در حین تابستان که گردش خون در بدن بهترین وضعیت را دارد سریع‌ترین رشد را دارند. (بیشتر…)

بیشتر