نوع: Quote

مدت‌ها پیش آموختم که هرگز نباید با یک خوک کشتی گرفت. چون هر دو کثیف می‌شوید، بعلاوه، خوک از این کار لذت می‌برد. جرج برنارد شاو

مدت‌ها پیش آموختم که هرگز نباید با یک خوک کشتی گرفت. چون هر دو کثیف می‌شوید و خوک هم از این کار لذت می‌برد.

جرج برنارد شاو

(بیشتر…)

بیشتر