رودخانه‌ی اودلیت در شهر کاسترو ماریم منطقه‌ی آلگاروه پرتقال قرار دارد و به خاطر رنگ آبی و شکل پر پیچ و خمی که دارد به رودخانه اژدهای آبی معروف است.

رودخانه اژدهای آبی

مرجع:

Odeleite River