اولین راهپیمایی فضایی بدون مهار و بدون اتصال به ایستگاه فضایی در سال ۱۹۸۴ توسط مک‌کندلس انجام شد. در تصویری که مشاهده می‌کنید بروس مک‌کندلس به بیشترین فاصله از شاتل چلنجر می‌رسد.

اولین راهپیمایی فضایی بدون مهار

شرح ماموریت اولین راهپیمایی فضایی

اس‌تی‌اس-۴۱-بی دهمین مامورت شاتل فضایی ناسا بود، که در تاریخ ۳ فوریه ۱۹۸۴ پرواز و در ۱۱ فوریه به زمین نشست. این چهارمین پرواز شاتل چلنجر بود. این ماموریت پس از اس‌تی‌اس-۹ انجام شد اما به دلیل تغییر سامانه شماره‌گذاری به ۴۱-بی تغییر کرد. بنابر این روش شماره‌گذاری سابق، ماموریت پروازی فعلی می‌بایست بجای اس‌تی‌اس-۱۱ به اس‌تی‌اس-۴۱-بی تغییر نام یابد. ماموریت اصلی اس‌تی‌اس-۱۰ بود که به دلیل تاخیرات در بارِ شاتل، لغو شد.

چلنجر از مرکز فضایی کندی در ۳ فوریه ۱۹۸۴ ماموریتش را آغاز کرد. دو ماهواره مخابراتی حدود ۸ ساعت پس از آغاز ماموریت در مدار مستقر شد، یکی وستار و برای وسترن یونیون و دیگری پالاپا بی-۲ برای اندونزی. ماژول حمل محموله برای هر استقرار دو ماهواره دچار اشتباه شد و هر دو ماهواره در مداری پایین‌تر از حد انتظار قرار گرفت. در نتیجه، هر دو ماهواره در ماموریتِ اس‌تی‌اس-۵۱-ا با موفقیت بازیابی شد. در بین خدمه اس‌تی‌اس-۴۱-بی، فرمانده ونس دی براند دومین پروازش را انجام داد.

در روز چهارمِ ماموریت، فضانورد مک‌کندلس و استوارت اولین راهپیمایی فضایی را به شکل جدید انجام دادند. راهپیمایی‌ایی که بدون اتصال به ایستگاه و به کمک واحد انتقال سرنشین‌دار انجام شد؛ که اولین در نوع خودش بود. مک‌کندلس نیز اولین ماهواره انسانی در مدارِ زمین بود که در مدار ۳۲۰ پا (۹۸ متر) بود. در هفتمین روز ماموریت ساتوارت و مک‌کندلس هر دو راهپیمایی فضایی انجام دادند تا روالیِ جذبِ ماهواره را تمرین نمایند؛ ماهواره سولار ماکسیسم می‌بایست از فضا جذب و تعمیر گردد که برای اس‌تی‌اس-۴۱-سی برنامه‌ریزی شده‌بود.

اس‌تی‌اس-۴۱-بی همچنین موفق به پروازدادن ماهواره اس‌پاس-۱ شد. این ماهواره متعلق به آلمان غربی بود. اینبار نیز محموله به دلیل مشکلات برقی در محل محمل حموله باقی‌ماند. در این ماموریت شش موش زنده در عرشه میانی حضور داشت. به علاوهٔ یک دوریین سینماییِ ۳۶۰. ۷ روز و ۲۳ ساعت و ۱۵ دقیقه و ۵۵ ثانیه، زمان دقیق ماموریت شاتل بود که در ۱۱ فوریه ۱۹۸۴ به پایان رسید. ساعت فرود ۷:۱۵ صبح به وقت شرقی بود. برای اولین بار شاتل در تاسیسات فرود شاتل در مرکز فضایی کندی فرود آمد. این اولین فرودِ شاتل در این مرکز بود. از این فرود یک فیلمِ مستند به شکل آیمکس تهیه شد. نام آن آرزو زندست نام گرفت. شاتل چلنجر در این پرواز ۲.۸ میلیون مایل پرواز و ۱۲۷ دور به دور زمین چرخید.

منبع:

STS-41-B