در مورد روش‌های جستجوی حرفه‌ای و قابلیت‌های گوگل مطالب زیادی نوشته شده است. در اینجا می‌خواهیم چند تا از ترفندهای جالب گوگل را به شما معرفی کنیم که بامزه بوده و حتماً از امتحان کردن آن‌ها سرگرم شده و تعجب خواهید کرد:

ترفندهای جالب گوگل

چرخاندن صفحه

اگر کلمه‌ی askew را در گوگل سرچ کنید صفحه اندکی در جهت عقربه‌های ساعت می‌چرخد. این کلمه به معنی کج و یک وری است و گوگل با چرخاندن صفحه سعی دارد به شما معنی این کلمه را به صورت عملی نشان دهد.

عکس کله هایی در یخچال

اگر در قسمت جستجوی عکس گوگل عدد ۲۴۱۵۴۳۹۰۳ را جستجو کنید تصاویر زیادی از کسانی را پیدا می‌کنید که کله‌ی خود را در یخچال قرار داده‌اند.

فروریختن گوگل

اگر عبارت google gravity را در گوگل سرچ کنید و اولین وبسایت نتایج جستجو را بزنید اجزای وبسایت گوگل تحت جاذبه به پایین فرو می‌ریزند. در اینجا می‌توانید جستجوی خود را به حالت عادی انجام دهید. همچنین اگر اجزای گوگل را با موس بالا ببرید پس از رها کردن دوباره به زمین می‌افتند.

بی‌وزنی گوگل

اگر عبارت google space را در گوگل سرچ کنید و اولین وبسایت نتایج جستجو را بزنید اجزای وبسایت گوگل مثل حالت بی‌وزنی در فضا معلق می‌شوند. در این حالت هم مانند گوگل گراویتی می‌توانید جستجوی معمول خود را انجام دهید و اگر با موس به نوشته‌ها و باکس گوگل نیرو وارد کنید در جهت وارد شدن نیرو شتاب گرفته و جابجا می‌شوند درست مانند حالت بی‌وزنی در فضا.

گوگل اسفیر

اگر عبارت google sphere را سرچ کنید و اولین وبسایت نتایج جستجو را بزنید مشاهده می‌کنید که اجزای صفحه به حالت دوار به دور اشاره‌گر می‌چرخند. این حالت ممکن است کمی گیج کننده باشد.

گوگل در زیر آب

این یکی را خودتان امتحان کنید. عبارت google underwater را سرچ کنید و مانند موارد قبل عمل کنید ببینید چه اتفاقی می‌افتد.

مراجع:

google gravity

google space

google sphere

google underwater