چارلز داروین دانشمند معروف طبیعت شناس و زمین‌شناس انگلیسی و آبراهام لینکلن شانزدهمین رئیس جمهور آمریکا هر دو در یک روز در ۱۲ فوریه سال ۱۸۰۹ بدنیا آمدند.

Cdt_0wrUIAEOs0n

مراجع:

Charles Darwin

Abraham Lincoln