کودکان در حدود ۹ ماهگی می‌توانند وقایع را با خاطرات‌شان ارتباط دهند و این زمانی است که حافظه‌ی بلند مدت آن‌ها شروع به کار می‌کند. در این سن اگر بچه‌ها از والدین‌شان گرفته شوند گریه می‌کنند.

مرجع:

When Do Babies Develop Memories?