شب پره آیو یک شب‌پره‌ی آمریکای شمالی رنگارنگ از خانواده‌ی شاپرکان چشم‌گربه‌ای می‌باشد.

شب پره آیو

فاصله‌ی میان انتهای دو بال این شاپرک بین ۶۸ تا ۸۸ میلیمتر می‌باشد. شب‌پره‌ی آیوی نر دارای بال‌های جلویی، بدن و پاهای زرد روشن است و ماده‌ی آن دارای بال‌ها، بدن و پاهای جلویی قهوه‌ای مایل به قرمز می‌باشد. همچنین نرها دارای شاخک‌های پشمالوتری نسبت به ماده‌ها می‌باشند. این شب‌پره دارای نقطه‌های چشم مانندی می‌باشد که به آن چشمدانه گفته می‌شود و برای ترساندن دشمن به کار می‌رود. به این فرآیند همگونی گفته می‌شود. شب‌پره‌ی آیو تخم‌های خود را در خوشه‌هایی با بیش از ۲۰ تخم می‌گذارد. از این تخم‌ها لاروهای نارنجی بیرون می‌آیند که معمولاً پس از بیرون آمدن پوسته‌ی تخم را می‌خورند.

شب پره

«بید» نام علمی شب‌پره‌ها می‌باشد که عموماً حشرات شب‌زی هستند و به آن‌ها شب پره هم گفته می‌شود. این گروه از حشرات دسته‌بندی بسیار وسیعی داشته و بین ۱۵۰۰۰۰ تا ۲۵۰۰۰۰ گونه‌ی مختلف تقسیم می‌شوند که تعداد بسیار زیادی از آن‌ها هنوز کشف نشده است. تفاوت اساسی میان پروانه‌ها و بیدها وجود ندارد و دانشمندان در دسته‌بندی آن‌ها تردید دارند. این حشرات قبل از اینکه بال در آورند در حالت کرم پیله‌ساز (caterpillar) هستند و پس از دگردیسی به بید یا پروانه تبدیل می‌شوند. زیستگاه این حشره در مناطق گرمسیری مانند مکزیک، اروپا و آمریکای شمالی می‌باشد.

شاپرکان به راسته‌ی پروانه‌سانان یا پولک‌بالان تعلق دارند. پروانه سانان راسته‌ای از حشرات هستند که زبان مارپیچی و بال‌های پهن و رنگین و چشمهای مرکب دارند. راستهٔ پولک‌بالان از پرگونه‌ترین راسته‌ها در ردهٔ حشرات است و پروانه‌ها، شب‌پره‌ها و پشیزبال‌ها به این راسته تعلق دارند. این راسته بیش از ۱۸۰ هزار گونه دارد که در ۱۲۸ خانواده و ۴۷ بالاخانواده دسته‌بندی شده‌اند. پیش‌بینی می‌شود که این راسته گونه‌های ناشناخته بیشتری داشته باشد و به همراه پرده‌بالان و قاب‌بالان جزو سه راسته بزرگ جانوری باشد. شاپرکان چشم‌گربه‌ای (نام علمی: Saturniidae) نام یک تیره از بالاخانواده ابریشمی‌واران است.

مراجع:

Automeris io

Saturniidae