در یک تحقیق جدید در سال ۲۰۱۶ مشخص شد که خوردن غذا به صورت تکه‌های کوچک بر روی میزهای غذاخوری بزرگ باعث می‌شود که انسان کمتر غذا بخورد.

مرجع:

Size Matters