پهن‌کرم‌های بیگانه با نام علمی Xenoturbella  که با نام جوراب دریایی شناخته شده‌اند یکی از نخستین گونه‌های حیات است که در پایه‌ی درخت فرگشت قرار می‌گیرد. این کرم‌ها نه مغز دارند نه چشم نه روده نه سیستم ترشحی و نه غده‌ی جنسی. تنهای سوراخی دارند که غذا از آن وارد و مواد دفعی از آن خارج می‌شود. تمام گونه‌های پهن‌کرم‌های بیگانه در اقیانوس آرام شرقی و خلیج کالیفرنیا شناسایی شدند.

جوراب دریایی

جوراب دریایی

پهن‌کرم‌های بیگانه نام یک سرده از شاخه شگفت‌بی‌کاواک‌ریختان است. شگفت‌بی‌کاواک‌ریختان نام یک شاخه از فرمانرو جانوران است. این کرم که Xenoturbella (جنبنده شگفت‌انگیز) نام دارد و شبیه به یک جوراب بنفش است، در سال ۱۹۱۵ شناخته شد اما نخستین توصیف علمی آن در سال ۱۹۴۹ انجام گرفت. به “جوراب بنفش”، نام علمی جنبنده شگفت‌انگیز چورو داده شده است. چورو نوعی شیرینی اسپانیایی است.

وضعیت فرگشتی

این موجود از نخستین گونه‌های حیات است که در پایه درخت فگشت قرار می‌گیرد و یکی از مهمترین شاخه‌های تکاملی است. این کرم‌ها نه مغز دارند نه چشم نه روده نه سیستم ترشحی نه غده جنسی. تنها سوراخی دارند که غذا از آن وارد و مواد دفعی از آن خارج می‌شود. آنها دهان بسیار کوچکی دارند اما دندان و خرطومچه مکنده ندارند که بتوانند دوکفه‌ای‌ها را نصف کنند. این کرم‌ها در جاهایی که نرم تنان حضور دارند پیدا می‌شوند و دی‌ان‌ای نرم‌تنان هم در داخل بدن آنها پیدا شده است.به همین علت پیش از بررسی ژنتیکی، این موجود را به اشتباه از شاخه نرم‌تنان دانسته بودند.

زیستگاه

تمام گونه‌های پهن‌کرم‌های بیگانه در اقیانوس آرام شرقی، خلیج کالیفرنیا و خلیج مونتری (کالیفرنیا) شناسایی شدند. از چهار گونه آن، سه گونه بین ۱۵ تا ۲۰ سانتی‌متر طول دارند در عمقی بین ۱۷۰۰ تا ۳۷۰۰ متر زندگی می‌کنند. گونه چهارم که کوچکتر است، ۲/۵ سانتی متر طول دارد و گویا در عمق ۶۳۰ متری زیست می‌کند.

مرجع:

Xenoturbella